Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

op deze pagina

  Per 1 mei 2016 heeft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Anders dan in de oude VAR-regeling ligt de verantwoordelijkheid voor de werkrelatie voortaan niet meer alleen bij de zzp’er maar ook bij de opdrachtgever. Dit heeft consequenties voor beide partijen. Met de Wet DBA wilde de overheid ‘de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun relatie beter in balans te brengen’ en daarmee (onder andere) schijnzelfstandigheid terugdringen, oneigenlijk gebruik van ondernemersfaciliteiten tegengaan en de handhavingsmogelijkheden verbeteren.

  Handhaving Wet DBA uitgesteld – Meteen na de invoering van de Wet DBA werd duidelijk dat onderzocht moest worden hoe en of de arbeidswetgeving naar de moderne tijd aangepast moest worden. Het kabinet had daarom besloten de handhaving van de wet uit te stellen tot 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Het nieuwe kabinet moet daar nu keuzes in gaan maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom is de handhaving nu verder opgeschort tot ten minste 1 juli 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen, tenzij sprake is van ‘kwaadwillendheid’. Dit is bijvoorbeeld het geval als een opdrachtgever weet dat hij te maken heeft met een situatie van schijnzelfstandigheid, maar hier geen actie op onderneemt. Als de Belastingdienst weer begint met handhaven, wordt dit op tijd en duidelijk aangegeven en dit zal niet met terugwerkende kracht zijn.

   

  In de factsheet ZZP/DBA vindt u meer informatie over hoe de Belastingdienst omgaat met de handhaving van de Wet DBA.

  modelovereenkomsten

  De Belastingdienst biedt opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers (zzp’ers) de mogelijkheid om samen te werken volgens modelovereenkomsten van opdracht. De fiscus heeft hierin beschreven hoe de werkrelatie eruit moet zien, zodat er geen dienstbetrekking tussen de zzp’er en de opdrachtgever ontstaat. Deze modelovereenkomsten bieden op voorhand zekerheid over de gevolgen voor loonheffing. Werken opdrachtgever en zzp’er samen volgens zo’n modelovereenkomst, dan is de zzp’er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

  Voorbeeld- en modelovereenkomsten en meer informatie over de Wet DBA zijn te vinden op belastingdienst.nl

  voorbeeldovereenkomsten

  De Belastingdienst kan ook overeenkomsten beoordelen van:

  • belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers
  • individuele opdrachtgevers, individuele opdrachtnemers of hun intermediairs

  Dit zijn dan voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen of individuele overeenkomsten. Na beoordeling geeft de fiscus uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Het werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer. Dit is van belang voor het recht op ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beoordeelt het ondernemerschap pas bij de aangifte inkomstenbelasting. Het is niet verplicht om een overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen. Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

  Zzp’ers en opdrachtgevers kunnen totdat er meer bekend is over de handhaving van de Wet DBA gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is niet nodig om nieuwe modelovereenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst, al mag dat wel.

   

  Randstad geeft u in de whitepaper ‘een zorgeloze inzet van zzp’ers’ belangrijke informatie en handige tips over de Wet DBA. Benieuwd naar de praktische veranderingen en ons aanbod aan oplossingen? Vraag dan vandaag nog de whitepaper aan.