Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten.

Voldoen de werkgevers niet aan het quotum, dan kan het zijn dat zij een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

doelstelling gehaald

Uit UWV-cijfers van juli 2016 is gebleken dat werkgevers sinds 1 januari 2013 ruim 21.000 banen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. De ambitie in het sociaal akkoord was dat er eind 2015 ten minste 9.000 banen van 25,5 uur zouden moeten zijn gerealiseerd. Omdat die doelstelling ruimschoots gehaald is, is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren. Maar ieder jaar zal opnieuw worden bekeken of het aantal banen voor arbeidsbeperkten blijft toenemen, tot 125.000 in 2025.

In het doelgroepregister van UWV kunt u controleren of een sollicitant of werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

(extra) banen voor arbeidsbeperkten

De werkgever kan banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat hoeven geen extra banen bovenop de huidige formatie te zijn. Het gaat erom dat meer mensen uit de doelgroep geplaatst worden op de beschikbare banen binnen uw organisatie. Hij kan ook voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen op plekken die openvallen door natuurlijk verloop. Of hij organiseert taken en activiteiten op zo’n manier dat deze geschikt zijn voor iemand met een arbeidsbeperking.

voorzieningen voor de werkgever

Werkgevers kunnen gebruikmaken van verschillende instrumenten als zij iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen.