zwangerschap en bevalling zelfstandigen: ZEZ-regeling

Vrouwelijke zelfstandige ondernemers (met of zonder personeel) hebben in het kader van de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende zestien weken.

op deze pagina

  Ook recht op een dergelijke uitkering hebben:

  • de meewerkende echtgenote of partner van een zelfstandig ondernemer
  • vrouwelijke beroepsbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld freelancers, artiesten, huisartsen, alfahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen)
  • vrouwelijke medeaandeelhouders van het bedrijf waar zij werken

  hoogte en duur van de ZEZ-uitkering

  De hoogte van de zwangerschaps- of bevallingsuitkering is maximaal 100% van het wettelijk minimumloon. De zelfstandige krijgt een uitkering van deze hoogte als zij in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur heeft gewerkt. Heeft zij minder gewerkt, dan hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd.

  De uitkering bestaat uit een zwangerschaps- en een bevallingsuitkering.

  • De zwangerschapsuitkering begint zes tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum en loopt tot en met de bevalling, ook als de bevalling later is dan de datum waarop de zelfstandige was uitgerekend.
  • De bevallingsuitkering begint op de dag na de bevalling en duurt altijd minimaal tien weken.

  Als de zelfstandige de zwangerschapsuitkering heeft uitgesteld tot uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum, heeft ze recht op een langere bevallingsuitkering.

  aanvraag van de ZEZ-uitkering

  De onderneemster kan de ZEZ-uitkering bij UWV aanvragen, na een zwangerschapsduur van 24 weken en uiterlijk twee weken voor de datum waarop zij de zwangerschapsuitkering wil laten ingaan. Bij de aanvraag moet zij onder meer de aangifte inkomstenbelasting en een zwangerschapsverklaring van haar arts of verloskundige toevoegen.