kraamverlof

Kraamverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen als zijn of haar partner net is bevallen. Tijdens het kraamverlof moet de werkgever het loon doorbetalen.

op deze pagina

  recht op kraamverlof

  Kraamverlof geldt voor de partner van de moeder van het pasgeboren kind. Iemand wordt beschouwd als partner als hij of zij:

  • met de moeder getrouwd is
  • haar geregistreerde partner is
  • ongehuwd met haar samenwoont
  • haar kind erkent

  duur van het kraamverlof

  Het kraamverlof duurt twee dagen. De werknemer moet die dagen opnemen binnen vier weken na de bevalling thuis, of binnen vier weken na de thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. De werknemer kan ervoor kiezen deze twee verlofdagen te laten ingaan aansluitend op het verlof dat is bedoeld om bij de bevalling aanwezig te zijn en aangifte te doen van de geboorte bij de burgerlijke stand.

  De meeste werkgevers houden het kraamverlof niet in op de vakantiedagen, maar in de cao kunnen andere afspraken staan. Die afspraken gelden alleen als ze gaan over de extra vakantiedagen, want werknemers hebben altijd recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen.

  partnerverlof

  In aanvulling op het kraamverlof heeft de partner van de moeder rond de geboorte van het kind recht op drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof. De werkgever mag deze drie dagen niet weigeren.

  meerling

  Bij de geboorte van een meerling geldt geen recht op extra kraamverlof. Wel kan de werknemer voor elk kind afzonderlijk drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dus bij een tweeling geldt dan tweemaal drie dagen ouderschapsverlof.

  aanvraag van het kraamverlof

  Om het verlof aan te vragen, moet de werknemer zo snel mogelijk na de bevalling zijn werkgever laten weten dat hij het verlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

  In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zegt het kabinet Rutte III het kraamverlof voor partners per 1 juli 2019 te willen verlengen van twee naar vijf dagen. En partners per 1 juli 2020 vijf weken aanvullend partnerverlof te willen geven. Het kabinet wil, met een ruimer kraamverlof, de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroten omdat er dan minder verschil zit in de duur van verlof voor beide ouders. Deze voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.