kraamverlof

Kraamverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen als zijn partner net is bevallen. Tijdens het kraamverlof moet de werkgever het loon doorbetalen.

op deze pagina

  duur van het kraamverlof

  Het kraamverlof duurt twee dagen. De werknemer moet die dagen opnemen binnen vier weken na de bevalling thuis, of binnen vier weken na de thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. De werknemer kan ervoor kiezen deze twee verlofdagen te laten ingaan aansluitend op het verlof dat is bedoeld om bij de bevalling aanwezig te zijn en aangifte te doen van de geboorte bij de burgerlijke stand.

  De meeste werkgevers houden het kraamverlof niet in op de vakantiedagen, maar in de cao kunnen andere afspraken staan. Die afspraken gelden alleen als ze gaan over de extra vakantiedagen, want werknemers hebben altijd recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen.

  partnerverlof

  In aanvulling op het kraamverlof heeft de partner van de moeder sinds 1 januari 2015 rond de geboorte van het kind recht op drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof. De werkgever mag deze drie dagen niet weigeren.

  aanvraag van het kraamverlof

  Om het verlof aan te vragen, moet de werknemer zo snel mogelijk na de bevalling zijn werkgever laten weten dat hij het verlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. De werkgever mag het verlof niet weigeren.