kraamverlof

Kraamverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen als zijn of haar partner net is bevallen. 

op deze pagina

  recht op kraamverlof

  Kraamverlof geldt voor de partner van de moeder van het pasgeboren kind. Iemand wordt beschouwd als partner als hij of zij:

  • met de moeder getrouwd is
  • haar geregistreerde partner is
  • ongehuwd met haar samenwoont
  • haar kind erkent

  duur van het kraamverlof

  Partners van jonge moeders hebben recht op twee dagen betaald kraamverlof en drie dagen onbetaald verlof. Dit wordt naar verwachting volgend jaar uitgebreid naar een werkweek betaald verlof.

  De werknemer moet het verlof binnen vier weken na de bevalling thuis opnemen, of binnen vier weken na de thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. De werknemer kan ervoor kiezen deze twee verlofdagen te laten ingaan aansluitend op het verlof dat is bedoeld om bij de bevalling aanwezig te zijn en aangifte te doen van de geboorte bij de burgerlijke stand.

  De meeste werkgevers houden het kraamverlof niet in op de vakantiedagen, maar in de cao kunnen andere afspraken staan. Die afspraken gelden alleen als ze gaan over de extra vakantiedagen, want werknemers hebben altijd recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen.

  meerling

  Bij de geboorte van een meerling geldt geen recht op extra kraamverlof. Wel kan de werknemer voor elk kind afzonderlijk drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dus bij een tweeling geldt dan tweemaal drie dagen ouderschapsverlof.

  aanvraag van het kraamverlof

  Om het verlof aan te vragen, moet de werknemer zo snel mogelijk na de bevalling zijn werkgever laten weten dat hij het verlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

  De partner van de moeder krijgt in de toekomst vijf dagen betaald geboorteverlof. Dat staat in het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Daarnaast kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen, van twee dagen tot maximaal zes weken. In die periode hebben partners recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het loon. Overigens wordt de term kraamverlof in de toekomst vervangen door de term geboorteverlof.