vakantiedagen delen met collega’s

Werknemers die vakantiedagen over hebben, mogen deze – vrijwillig en onder bepaalde voorwaarden – afstaan aan collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken.

op deze pagina

  Soms zijn de mogelijkheden voor het opnemen van zorg- en/of calamiteitenverlof niet voldoende voor een werknemer. Dan kan het een oplossing zijn om van vakantiedagen van collega’s gebruik te maken. 

  voorwaarden delen vakantiedagen

  Voor het delen van vakantiedagen gelden de volgende voorwaarden:

  • De werkgever bepaalt of het delen van vakantiedagen binnen de organisatie mogelijk is.
  • Het delen van vakantiedagen gebeurt altijd vrijwillig. De werkgever mag dit niet verplichten.
  • Werknemers mogen alleen hun bovenwettelijke vakantiedagen delen.
  • Er moet duidelijk zijn vastgelegd onder welke voorwaarden en in welke situaties werknemers hun verlofdagen mogen delen.

  overeenkomst

  Het is bij wet toegestaan om afstand te doen van bovenwettelijke vakantiedagen, mits daar geen vergoeding tegenover staat. Het is wel aan te raden om samen met de betrokken werknemers een overeenkomst op te stellen, waarin staat dat:

  • het overdragen van de vakantiedagen het initiatief is van de delende werknemer
  • die werknemer daar geen geldelijke vergoeding voor ontvangt
  • de werkgever hieraan meewerkt.
  Meer weten? Download dan de Factsheet Verlof delen (pdf) van de Rijksoverheid.