loondoorbetaling en vakantiebijslag

Werknemers krijgen loon doorbetaald tijdens hun vakantie. Daarnaast hebben zij – ongeacht de hoogte van het loon – recht op een minimumvakantiebijslag van 8% van het brutojaarsalaris. Dit wordt ook wel vakantietoeslag genoemd of, in het dagelijks spraakgebruik, vakantiegeld.

op deze pagina

    hoogte vakantiebijslag

    Onder bepaalde voorwaarden kan in de cao van het percentage van 8% worden afgeweken (naar boven of naar beneden). In ieder geval moet men op jaarbasis minimaal 108% van het minimumloon verdienen (loon plus vakantiebijslag).

    Een uitzondering geldt bij werknemers die een salaris ontvangen van meer dan driemaal het minimumloon. Dan kan in het arbeidscontract worden overeengekomen dat zij minder vakantiebijslag krijgen. Zij hoeven over het meerdere namelijk geen vakantiebijslag te ontvangen. Dit betekent dat er voor hen dus een vast bedrag geldt van 8% van driemaal het minimumloon. In de cao kan hiervan afgeweken worden. Op de loonstrook staat hoeveel vakantiebijslag de werknemer krijgt.

    uitbetaling vakantiebijslag

    De werkgever moet de vakantiebijslag ten minste eenmaal per jaar uitbetalen, in principe in mei of juni. Hij kan hiervan alleen afwijken als dit in een cao geregeld is. Als het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag ook per maand worden uitbetaald. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet de reeds opgebouwde vakantiebijslag worden uitbetaald.