Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)

Jonggehandicapten die al voor hun 18e een ziekte of handicap hebben gekregen, en daardoor nooit meer kunnen werken, hebben op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) recht op een uitkering op minimumniveau.

op deze pagina

  Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Wajong door de invoering van de Participatiewet veranderd. Wie volgens UWV nog mogelijkheden heeft om te werken, komt niet meer in aanmerking voor de Wajong. Hij valt dan mogelijk onder de Participatiewet en kan dan een bijstandsuitkering aanvragen.

  Voor werkgevers die een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst hebben, geldt mogelijk een speciale regeling: loondispensatie. Als die werknemer door zijn ziekte of handicap minder aankan dan de andere werknemers, mag de werkgever tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. De werkgever kan loondispensatie aanvragen met het formulier ‘Aanvraag loondispensatie Wajong’.

  recht op een Wajong-uitkering

  Iemand komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als hij:

  • op de dag dat hij 18 jaar wordt een ziekte of handicap heeft
  • na zijn 18e en voor de dag dat hij 30 jaar werd een ziekte of handicap kreeg. In het jaar voordat hij de ziekte of handicap kreeg, volgde hij minimaal zes maanden een opleiding

  Daarnaast moet de Wajonger in Nederland wonen, geen opleiding volgen en minimaal 18 jaar zijn.

  recht op uitkering opnieuw vaststellen

  UWV gaat tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met Wajong opnieuw bekijken. Dit doet UWV om vast te stellen of men (gedeeltelijk) kan werken of niet. Als UWV vindt dat iemand met een Wajong-uitkering (gedeeltelijk) kan werken (en dat niet doet), kent UWV vanaf 2018 een lagere uitkering toe, namelijk 70% van het minimumloon. Dit is nu 75%. Als blijkt dat men niet meer kan werken, blijft de hoogte van de uitkering 75% van het minimumloon.

  aanvraag en uitvoering Wajong-uitkering

  De Wet Wajong wordt uitgevoerd door UWV. Iemand die een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap heeft en een Wajong-uitkering wil aanvragen, moet eerst een ‘Beoordeling arbeidsvermogen’ bij UWV aanvragen. UWV beoordeelt dan of aan de voorwaarden voor een Wajong-uitkering wordt voldaan.