Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)

Jonggehandicapten die al voor hun 18e een ziekte of handicap hebben gekregen, en daardoor nooit meer kunnen werken, hebben op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) recht op een uitkering op minimumniveau.

op deze pagina

  Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Wajong door de invoering van de Participatiewet veranderd. Wie volgens UWV nog mogelijkheden heeft om te werken, komt niet meer in aanmerking voor de Wajong. Hij valt dan mogelijk onder de Participatiewet en kan dan een bijstandsuitkering aanvragen.

  recht op een Wajong-uitkering

  Iemand komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als hij:

  • op de dag dat hij 18 jaar wordt een ziekte of handicap heeft
  • na zijn 18e en voor de dag dat hij 30 jaar werd een ziekte of handicap kreeg. In het jaar voordat hij de ziekte of handicap kreeg, volgde hij minimaal zes maanden een opleiding

  Daarnaast moet de Wajonger in Nederland wonen, geen opleiding volgen en minimaal 18 jaar zijn.

  hoogte Wajong-uitkering

  De laatste jaren is veel gewijzigd in de regelgeving rondom de Wajong. Hoe hoog de uitkering is, is afhankelijk van de situatie.

  • Wajong 2015: de Wajong-uitkering is maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon.
  • Wajong 2010 en oude Wajong: hier bestaat een rekenhulp (op de site van het UWV).

  aanvraag en uitvoering Wajong-uitkering

  De Wet Wajong wordt uitgevoerd door UWV. Iemand die een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap heeft en een Wajong-uitkering wil aanvragen, moet eerst een ‘Beoordeling arbeidsvermogen’ bij UWV aanvragen. UWV beoordeelt dan of aan de voorwaarden voor een Wajong-uitkering wordt voldaan.

  ondersteuning bij het in dienst nemen Wajonger

  Met de Kandidatenverkenner banenafspraak kunnen werkgevers naar geschikte Wajongers zoeken voor de invulling van banen.

  Werkgevers die een Wajonger in dienst nemen, kunnen via UWV onder andere de volgende voorzieningen inzetten: