Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met ernstige dementie, om mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en om mensen met een ernstige psychische stoornis.

op deze pagina

  De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en heeft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen.

  recht op zorg

  Kinderen en volwassenen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben, hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit:

  • verblijf in een instelling
  • persoonlijke verzorging
  • begeleiding
  • verpleging
  • behandeling
  • het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen
  • vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling

  Cliënten hebben de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling.

  zorg aanvragen

  Om zorg vanuit de Wlz te krijgen heeft de cliënt een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg hij nodig heeft. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt de aanvraag voor een dergelijk besluit. Heeft de cliënt een indicatiebesluit gekregen, dan kan hij afspraken maken met een zorgaanbieder.

  premie Wlz

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, betaalt hiervoor een premie van 9,65% over zijn inkomen. Hieruit wordt de zorg betaald. Vaak moet men ook een eigen bijdrage betalen. Dit wordt geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).