Toeslagenwet (TW)

De Toeslagenwet (TW) zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat onder meer om de WW-, WAO-, WIA-, WGA-, ZW-, Wazo-, IOW-, Wajong- en de Wet arbeidsongeschiktheids–voorziening militairen (WAMIL-)uitkering. Ook als een zieke werknemer in het tweede jaar van loondoorbetaling onder het sociaal minimum raakt, is een toeslag op grond van de Toeslagenwet mogelijk.

op deze pagina

  Het sociaal minimum is het bedrag dat men nodig heeft om zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering.

  hoogte toeslag TW

  Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100% van het brutominimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 22 jaar is gebaseerd op 70% van het nettominimumloon. De bedragen voor 18- tot en met 21-jarigen zijn gebaseerd op 75% van het nettominimumjeugdloon.

  Per 1 juli 2017 zijn de brutobedragen per dag voor:

  • gehuwden/samenwonenden:   € 71,97
  • alleenstaanden vanaf 22 jaar:      € 53,52
  • alleenstaand-woningdeler van 22 jaar: € 44,11
  • alleenstaanden van 21 jaar:      € 42,71
  • alleenstaand-woningdeler van 21 jaar: € 42,71
  • alleenstaanden van 20 jaar:     € 34,66
  • alleenstaanden van 19 jaar:      € 26,56
  • alleenstaanden van 18 jaar:      € 22,29

  Deze bedragen zijn exclusief vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie.

   

  Per 1 juli 2016 is de kostendelersnorm ingevoerd in de Toeslagenwet voor 21-jarigen en ouder. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten zoals huur, gas, licht en water delen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering of toeslag. Op basis van de overgangsregeling is de norm per 1 juli 2017 vastgesteld op 60% van het minimumloon voor 22-jarigen en ouder en op 65% van het nettominimumjeugdloon voor 21-jarigen.

   

  aanvraag en uitkering toeslag TW

  Wie een Ziektewet-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering aanvraagt en vermoedt dat zijn inkomen onder het sociaal minimum uitkomt, kan een toeslag bij UWV aanvragen.

  Men kan ook een toeslag aanvragen als er iets verandert in de situatie waardoor het inkomen onder het sociaal minimum komt.