kindgebonden budget

Gezinnen met een inkomen onder een bepaalde grens ontvangen, naast de kinderbijslag, per kind een budget dat de Belastingdienst uitbetaalt.

op deze pagina

  recht op kindgebonden budget

  Om recht te hebben op dit kindgebonden budget moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • men heeft een of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar
  • men krijgt kinderbijslag
  • het (gezamenlijke) inkomen van de ouder(s) is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens er geldt.
  • men heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor de toeslagpartner geldt dit ook. Overigens geeft niet elk rechtmatig verblijf in Nederland recht op een toeslag.
  • het (gezamenlijk) vermogen van de ouder(s) is niet te hoog. De vermogensgrens voor alleenstaanden tot de AOW-leeftijd is in 2017 € 107.752 en voor partners € 132.752.

  hoogte kindgebonden budget

  Het aantal kinderen en ook de leeftijd van die kinderen is bepalend voor de hoogte van de toeslag. Het kindgebonden budget wordt automatisch verhoogd in de maand nadat het kind 12 jaar wordt en ook als het 16 jaar wordt. Ook de hoogte van het inkomen is van belang bij het bepalen van de toeslag. Het maximale bedrag aan kindgebonden budget wordt sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger is. Het maximale bedrag voor het eerste kind is in 2017 € 1.142 en voor het tweede kind € 898.

  Met de proefberekening op Toeslagen.nl kan de hoogte van het kindgebonden budget worden berekend.

  aanvraag kindgebonden budget

  Wie al een andere toeslag van de Belastingdienst ontvangt, hoeft het kindgebonden budget in principe niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget dan automatisch uit. Wie geen andere toeslag ontvangt, en toch in aanmerking denkt te komen voor het kindgebonden budget, doet er verstandig aan zelf contact op te nemen met de Belastingdienst, telefoon 0800-05 43. Meer informatie staat op Toeslagen.nl.