Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandigen die tijdelijk in financiële problemen zitten en mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en van plan zijn een eigen bedrijf te starten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

op deze pagina

  Op grond van het Bbz is ondersteuning mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

  doelgroep Bbz

  Verschillende zelfstandigen kunnen een beroep doen op het Bbz. Het gaat om:

  • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen
   Gevestigde zelfstandigen kunnen een periodieke uitkering ontvangen of – bij behoefte aan bedrijfskapitaal – een rentedragende lening krijgen die zij in tien jaar moeten terugbetalen.
  • startende zelfstandigen, die een bedrijf beginnen vanuit de bijstand of WW
   Ondernemers die starten vanuit de bijstand kunnen gebruikmaken van de Bbz als zij een levensvatbaar ondernemersplan hebben. Zij kunnen een rentedragend krediet krijgen om noodzakelijke investeringen te financieren, bijvoorbeeld de aanschaf van machines en voorraden.Mensen die een WW-uitkering ontvangen en een eigen bedrijf willen beginnen, kunnen dit onder bepaalde voorwaarden doen met behoud van uitkering. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een starterskrediet op basis van het Bbz. Dit is een rentedragende lening. Hiermee kunnen starters bijvoorbeeld begeleiding door deskundigen betalen.
  • oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf
   Zelfstandigen van 55 jaar of ouder kunnen een aanvulling op het inkomen krijgen tot zij de AOW-leeftijd bereiken.

  voorwaarden Bbz

  Bijstandsverlening op grond van het Bbz is mogelijk als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • het bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn (gevestigde zelfstandigen)
  • de zelfstandige aan de eventuele vestigingseisen voldoet (startende zelfstandigen)
  • de zelfstandige voldoet aan het urencriterium. Dit criterium, uit de Wet op de inkomstenbelasting, houdt in dat men minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf of zelfstandige beroep werkt
  • hulp via een bank of een borgstellingsfonds is niet meer mogelijk

  Het bezit van vermogen staat bijstandsverlening op grond van het Bbz in principe niet in de weg. Als het eigen vermogen een bepaalde grens te boven gaat, wordt de bijstand op grond van het Bbz in de vorm van een lening verstrekt.

  aanvraag en uitvoering Bbz

  Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening en meer informatie zijn verkrijgbaar bij de gemeentelijke sociale dienst, die ook het Bbz uitvoert.