aanvullend pensioen

Gepensioneerde werknemers ontvangen naast een AOW-uitkering meestal een aanvullend pensioen, dat zij ontvangen uit een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds of een pensioenregeling die bij een verzekeringsmaatschappij is ondergebracht. Het aanvullend pensioen zorgt ervoor dat iemand na zijn pensioendatum een bepaalde levensstandaard kan handhaven. Naast dit zogeheten ouderdomspensioen zijn er ook pensioenen die de Anw en WIA/WAO aanvullen, maar die stoppen juist als iemand de AOW-leeftijd bereikt.

op deze pagina

  verplichting werkgever

  De werkgever is niet verplicht voor een pensioenregeling te zorgen, behalve wanneer in een bedrijfstak een bedrijfstakpensioenfonds aan de orde is waaraan deelname verplicht is gesteld of de werkgever bij cao verplicht is pensioen aan te bieden. Heeft de werkgever eenmaal een pensioenovereenkomst gesloten, dan is hij gebonden aan de Pensioenwet.

  Via de website MijnPensioenoverzicht kan iedere Nederlander een overzicht krijgen van zijn opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van zijn opgebouwde AOW-rechten.

  zelf aanvragen of niet?

  In principe moet de werknemer voor de uitkering van het aanvullend pensioen zelf een aanvraag indienen. Het pensioenfonds hoeft geen initiatief te nemen. De meeste pensioenfondsen doen dat echter wel: zij benaderen aan de hand van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Wie drie maanden voor de pensioendatum nog geen bericht heeft gehad, zal zelf achter zijn pensioen aan moeten. Werknemers die enkele malen van werkgever zijn veranderd, moeten hun aanvraag bij verschillende pensioenfondsen indienen.

  Op Pensioenkijker.nl staat nog meer informatie over pensioenen.