scholing en faciliteiten voor OR-leden

OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. Daarnaast hebben ze recht op bepaalde faciliteiten om hun taak als OR-lid naar behoren te kunnen vervullen. Ook moet de werkgever ervoor zorgen dat OR-leden niet worden benadeeld in hun werk of carrière als gevolg van het OR-werk.

op deze pagina

  scholing OR-leden

  De werkgever is verplicht de leden van de OR gedurende een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te ontvangen die zij voor de vervulling van hun taak nodig vinden. Het aantal dagen per jaar wordt door de ondernemer en OR in gezamenlijk overleg vastgesteld, maar bedraagt minimaal:

  • vijf dagen voor OR-leden
  • drie dagen voor leden van OR-commissies
  • acht dagen voor leden die lid zijn van de OR én van een OR-commissie

  Over de scholing moeten de OR en de werkgever afspraken maken. De werkgever betaalt de kosten van de scholing rechtstreeks aan het opleidingsinstituut. De SER geeft de werkgever richtbedragen voor OR-cursussen. Voor 2016 is het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad gesteld op € 1.015 per dagdeel per OR per trainer. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 160 per dagdeel per individueel OR-lid. De bedragen zijn exclusief btw. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van een dag of enkele dagen voor de gehele OR. Een cursus met open inschrijving is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

   

   

   

   

   

   

  faciliteiten OR-leden

  Leden van de OR mogen tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van de voorzieningen van de werkgever. Ze bepalen in overleg met de werkgever hoeveel tijd zij besteden aan OR-werkzaamheden. Dat moet minimaal zestig uur per jaar zijn. Er is geen maximum.
  Verder mogen OR-leden:

  • in overleg met hun werkgever het werk onderbreken voor het raadplegen van collega’s en externe deskundigen
  • tijdens werktijden vergaderen
  • gebruikmaken van faciliteiten, zoals vergaderruimte, telefoon en briefpapier
  • kosten die de OR redelijkerwijs moet maken, voor rekening van de onderneming laten komen

  opzegverbod voor OR-leden

  De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de OR-leden niet opzeggen. Voor leden van de OR geldt een opzegverbod. Het opzegverbod is niet van toepassing bij: