De wereld van werk verandert snel. De impact van technologie en robotisering op bedrijven en banen is ‘hot’. Maar er is meer aan de hand. Organisaties evolueren naar nieuwe, meer flexibele vormen en gaan kortere verbintenissen aan.

innovatie van werk

Begrippen als werkgever en werknemer dekken de lading steeds minder. Daarbij leven we langer en werken we langer door, terwijl we sneller en vaker nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben. Dit vraagt om meer aanpassingsvermogen en zelfredzaamheid. Ook het onderwijs en de sociale zekerheid moeten hierin mee.

zet in op wederkerigheid in de arbeidsrelatie

De contractvorm van uw medewerkers is niet langer leidend, maar het rendement van de arbeid die zij leveren. Hoe speelt u hierop in?

sturen op skills voor de toekomst en een leven lang leren

Wat zijn deze skills en hoe herkent u deze? Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen blijven leren en wat dan? En sluit het huidige onderwijs wel aan op de eisen die er in de toekomst gesteld worden?

werken aan inclusiviteit

Hoe voorkomen we dat bepaalde doelgroepen achterblijven door de veranderende eisen die de arbeidsmarkt stelt?

bouwen aan op waarde gericht aanpassingsvermogen

Hoe versterkt u het aanpassingsvermogen van uw organisatie op zo’n manier dat u waarde toevoegt?