loon in natura en nihilwaarderingen

Behalve in geld kan de werkgever zijn werknemers ook in natura belonen, dat wil zeggen op een andere manier dan in geld. Zo kan de werkgever loon in natura aan zijn werknemer verstrekken of ter beschikking stellen. In het eerste geval wordt de werknemer eigenaar en in het tweede geval blijft de werkgever eigenaar.

op deze pagina

  waardering loon in natura

  Werkgevers moeten de waarde van loon in natura waarderen op het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur. In twee gevallen moet de werkgever nog uitgaan van de waarde in het economische verkeer (de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw):

  • hij heeft geen factuur
  • hij heeft een factuur van een verbonden vennootschap

  Binnen de werkkostenregeling (WKR) staat de waarde van loon in natura gelijk aan het bedrag van de inkoopfactuur inclusief btw. Voor de volgende soorten loon in natura geldt in 2017 een normbedrag:

  • voor maaltijden op de werkplek (bijvoorbeeld kantinemaaltijden) geldt als normbedrag € 3,30
  • voor huisvesting en inwoning op de werkplek (inclusief energie, water en bewassing) geldt een normbedrag van € 5,50 per dag. Let op: een dergelijke waardering geldt niet als de werknemer zich voor zijn werk redelijkerwijs niet aan deze voorziening kan onttrekken.

  nihilwaarderingen

  Binnen de werkkostenregeling (WKR) is alles loon wat de werkgever zijn werknemer verstrekt of vergoedt in het kader van de dienstbetrekking. Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen op de werkplek in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze nihilwaarderingen gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte.

  Het gaat om de volgende voorzieningen:

  • voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness, gereedschappen, de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon
  • de ter beschikking gestelde arbovoorzieningen op de werkplek en in de werkruimte thuis (voor deze voorzieningen gelden bijzondere regels)
  • consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd
  • het rentevoordeel van een personeelslening als de werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt (ook binnen cafetariaregelingen)
  • een ter beschikking gesteld ov-abonnement en voordeelurenkaart als de werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt
  • de waarde van huisvesting en inwoning (inclusief verstrekte energie, water en bewassing) die de werkgever op de werkplek ter beschikking stelt voor de vervulling van de dienstbetrekking. Deze voorziening is een nihilwaardering als de werknemer niet op de werkplek woont en hij redelijkerwijs wel gebruik moet maken van de voorziening
  • ter beschikking gestelde kleding die voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
   • de kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas of een stofjas
   • op de kleding zitten een of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm2 per kledingstuk
   • de kleding blijft aantoonbaar achter op het werk
   • de kleding is een uniform
   • de werkgever stelt de kleding ter beschikking omdat deze verantwoordelijkheid voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet en dit ook is opgenomen in het Arboplan, zoals een paar veiligheidsschoenen.

   .