werknemers met een arbeidsbeperking

op deze pagina

  De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking – een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap – aan de slag gaan in een ‘gewone’ baan. Sinds 1 januari 2015 zorgt de gemeente voor begeleiding naar werk. Zij moet werkgevers stimuleren en helpen om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

  Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Volgens deze wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (met meer dan 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten.

  banen voor mensen met een arbeidsbeperking

  De werkgever kan banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat hoeven geen extra banen bovenop de huidige formatie te zijn. Het gaat erom dat meer mensen uit de doelgroep geplaatst worden op de beschikbare banen binnen de organisatie. Hij kan ook voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen op plekken die openvallen door natuurlijk verloop. Of hij organiseert taken en activiteiten op zo’n manier dat deze geschikt zijn voor iemand met een arbeidsbeperking.

  In het doelgroepregister van UWV kan men controleren of een sollicitant of werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

  hulp voor werkgevers bij indienstneming van iemand met een arbeidsbeperking

  Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.  Een paar voorbeelden van de mogelijkheden:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt in uw regio.