werknemers met een arbeidsbeperking

op deze pagina

  De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking – een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap – aan de slag gaan in een ‘gewone’ baan. Sinds 1 januari 2015 zorgt de gemeente voor begeleiding naar werk. Zij moet werkgevers stimuleren en helpen om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

  Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Volgens deze wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten.

  banen voor mensen met een arbeidsbeperking

  De werkgever kan banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat hoeven geen extra banen bovenop de huidige formatie te zijn. Het gaat erom dat meer mensen uit de doelgroep geplaatst worden op de beschikbare banen binnen de organisatie. Hij kan ook voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen op plekken die openvallen door natuurlijk verloop. Of hij organiseert taken en activiteiten op zo’n manier dat deze geschikt zijn voor iemand met een arbeidsbeperking.

  In het doelgroepregister van UWV kunt u controleren of een sollicitant of werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

  hulp voor werkgevers bij indienstneming van iemand met een arbeidsbeperking

  Gemeenten kunnen werkgevers aanmoedigen om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen door ondersteunende maatregelen:

  • De werkgever kan loonkostensubsidie krijgen als hij mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Loonkostensubsidie compenseert het risico voor de werkgever dat deze werknemers minder productief zijn dan medewerkers zonder beperking.
  • De werkgevers kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek van een werknemer met een handicap. Het kan gaan om voorzieningen als een traplift of deuren die vanzelf opengaan tot een aangepaste bureaustoel of een brailleregel voor blinde of slechtziende werknemers.
  • De werkgever kan een no-risk polis krijgen waardoor hij bij ziekte van de arbeidsgehandicapte werknemer een Ziektewetuitkering krijgt. De no-risk polis compenseert de loonkosten bij uitval door ziekte. Hierdoor loopt de werkgever minder financieel risico als hij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.
  • De werkgever kan een mobiliteitsbonus krijgen als hij een werknemer in dienst neemt die behoort tot de doelgroep Banenafspraak. Dit betekent een korting op premies die hij voor zijn werknemer aan de Belastingdienst moet betalen.
  • De werkgever kan begeleiding krijgen van een jobcoach die de werknemer met een arbeidsbeperking helpt bij het optimaal uitvoeren van zijn werk en de werkgever bijstaat met advies.