Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Per 1 mei 2016 heeft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Met de Wet DBA, die tot doel heeft schijnzelfstandigheid tegen te gaan, zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar hebben. Maar de praktische uitvoering van de wet stuit op problemen en daarom is de handhaving van de wet voorlopig opgeschort tot 1 juli 2018. Overigens staat in het regeerakkoord dat het kabinet Rutte III op 10 oktober 2017 presenteerde een voorstel om de Wet DBA te vervangen door nieuwe regelgeving.

Nieuwe regelgeving gaat Wet DBA vervangen – In het regeerakkoord (op pagina 25 en 26) schetst het nieuwe kabinet Rutte III de contouren van een nieuwe regeling die de omstreden Wet DBA moet vervangen. Hiermee wil de regering opdrachtgevers van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Het onderdeel ‘gezagsverhouding’ wordt verduidelijkt. Ook moet de nieuwe wet schijnzelfstandigheid voorkomen en moeten de praktische uitvoering en handhaving eenvoudiger zijn dan bij de huidige wetgeving het geval is. Het voorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Tot die tijd blijft de Wet DBA van kracht, ook al is handhaving hiervan vooralsnog uitgesteld tot 1 juli 2018 (tenzij sprake is van misbruik).

 

Wet DBA voorlopig nog van kracht

Totdat de nieuwe regelgeving is ingevoerd, blijft de Wet DBA van kracht. De kern van deze wet is dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen moeten zij bepalen of sprake is van loondienst. Als er onduidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er, kunnen zij samenwerken volgens een modelovereenkomst. De fiscus heeft een aantal modelovereenkomsten ontwikkeld waarin staat beschreven hoe de werkrelatie eruit moet zien, zodat er geen dienstbetrekking tussen de zzp’er en de opdrachtgever ontstaat. Deze modelovereenkomsten bieden op voorhand zekerheid over de gevolgen voor loonheffing. Werken opdrachtgever en zzp’er samen volgens zo’n modelovereenkomst, dan is de zzp’er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Het is niet verplicht om gebruik te maken van een modelovereenkomst. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen. Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

Voorbeeld- en modelovereenkomsten en meer informatie over de Wet DBA, zijn te vinden op Belastingdienst.nl.

voorbeeldovereenkomsten

De Belastingdienst kan ook overeenkomsten beoordelen van belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers en van individuele opdrachtgevers, individuele opdrachtnemers of hun intermediairs