vakantiewerkers

Per cao kan de definitie verschillen, maar over het algemeen worden met vakantiewerkers  scholieren en studenten die in aansluiting op het volgen van onderwijs in de vakanties tijdelijk werk verrichten bedoeld. Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. Ook al hebben ze veel gemeen: seizoensarbeiders zijn geen vakantiewerkers.

op deze pagina

  arbeidsovereenkomst minderjarigen

  Bij vakantiewerk sluiten werkgever en vakantiekrachten meestal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Voor de werkgever die minderjarige vakantiewerkers wil inzetten, is het dus verstandig de ouders/voogd mee te laten tekenen. Als een minderjarige al vier weken in de organisatie werkt, kan de werkgever ervan uitgaan dat ouders of voogd daarvoor toestemming hebben gegeven (stilzwijgende toestemming).

  speciale regels

  Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat ze alleen onder voorwaarden buiten schooltijd en in vakanties mogen werken. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Wel zijn er voor werknemers van 16 en 17 jaar speciale regels voor arbeidstijden en toegestane werkzaamheden. Zo mogen zij geen werk doen dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid.

  loon minderjarigen

  Minderjarigen vanaf 15 jaar hebben recht op het minimum(jeugd)loon.

  bijverdienen

  Minderjarigen tot en met 15 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen per kwartaal niet meer bijverdienen dan een vastgesteld bedrag.

  Meer informatie over bijverdienen staat op de website van de SVB.

  Studenten mogen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering onbeperkt bijverdienen. Studenten die onder het oude stelsel vallen, mogen in 2017 tot € 14.215,75 bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de studiefinanciering. Meer informatie staat op de website van DUO .

  belasting- en premieteruggave

  Vakantiewerkers kunnen in veel gevallen loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) terugvragen. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

  vakantiewerk via het uitzendbureau

  In het algemeen gelden voor vakantiekrachten die via het uitzendbureau werken dezelfde bepalingen als voor ‘gewone’ uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten regelt ook de bepalingen voor vakantiewerkers. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Deze zijn alleen van toepassing in de periode van 1 juni tot 1 september, dus bijvoorbeeld niet in de kerstvakantie.

  vakantiewerkers en vakantietoeslag

  Vakantiewerkers in fase A hebben volgens de cao recht op reserveringen voor vakantietoeslag en vakantiedagen. Per volledig gewerkte maand gaat het om 13 1/3 uur vakantie, met aanspraak op doorbetaling van de afgesproken uurbeloning. Omgerekend komt dat in 2017 neer op 8,3% aan reserveringen. Bij werk in slechts een deel van de maand wordt een evenredig deel gereserveerd. Vakantiewerkers hebben geen recht op een aanvulling voor bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen.

  Meer informatie voor vakantiewerkers staat op Randstad.nl.