payrolling

Organisaties hebben een groeiende behoefte aan flexibele oplossingen voor personeelsinzet. Een van die oplossingen is payrolling.

op deze pagina

  definitie payrolling

  Bij payrolling zorgt de opdrachtgever zelf voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers, maar besteedt hij het contractbeheer en verloning uit aan de payrollonderneming. De werknemer mag alleen aan de opdrachtgever, die hem heeft geworven en geselecteerd, ter beschikking worden gesteld. De payrollonderneming draagt als werkgever de verantwoordelijkheid voor de arbeidsovereenkomst, de loon- en salarisadministratie, de risico’s en de directe en indirecte kosten van bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Opdrachtgevers hebben uiteenlopende motieven om te gaan payrollen. Sommigen willen zich ermee ‘ontzorgen’, anderen gebruiken payrolling vooral om te voorzien in de behoefte aan flexibiliteit.

   

  rechtspositie payrollers

  Payrollmedewerkers hebben op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) dezelfde ontslagbescherming als medewerkers die wel rechtstreeks bij de werkgever (de opdrachtgever) in dienst zijn. Bepalend is of de opdrachtgever een redelijke grond heeft om niet met de werknemer verder te willen. Is er geen redelijke grond? Dan kan het payrollbedrijf de werknemer niet ontslaan.

  arbeidsvoorwaarden payrollers

  De CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 van de ABU is van toepassing op de payrollovereenkomst.