payrolling

Organisaties hebben een groeiende behoefte aan flexibele oplossingen voor personeelsinzet. Een van die oplossingen is payrolling.

op deze pagina

  definitie payrolling

  Payrolling is een vorm van het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. De werknemer mag ook alleen aan de opdrachtgever, die hem heeft geworven en geselecteerd, ter beschikking worden gesteld. Contractbeheer en verloning van de medewerkers gebeuren door de payrollonderneming, die als werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor de arbeidsovereenkomst, de loon- en salarisadministratie, de risico’s en de directe en indirecte kosten van bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Opdrachtgevers hanteren uiteenlopende motieven om te gaan payrollen. Sommigen willen zich ermee ‘ontzorgen’, anderen gebruiken payrolling vooral om te voorzien in de behoefte aan flexibiliteit.

  Wet werk en zekerheid (Wwz) en payrolling

  Payrollmedewerkers op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) dezelfde ontslagbescherming als medewerkers die wel rechtstreeks bij de werkgever (de opdrachtgever) in dienst zijn. Bepalend is of de opdrachtgever een redelijke grond heeft om niet met de werknemer verder te willen. Is er geen redelijke grond? Dan kan het payrollbedrijf de werknemer niet ontslaan.

  arbeidsvoorwaarden payrollers

  De CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 van de ABU is van toepassing op de payrollovereenkomst.