ontslag om persoonlijke redenen

Voor een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter moet het gaan om ontslag om persoonlijke redenen.

op deze pagina

  Bij ontslag om persoonlijke redenen is er een situatie waarin de werknemer:

  • onvoldoende functioneert
  • regelmatig ziek is
  • nalatig is of verwijtbaar handelt
  • ernstige gewetensbezwaren heeft
  • een arbeidsconflict heeft

  procedure verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst

  De aanvrager moet een schriftelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen. De andere partij wordt uiteraard in de gelegenheid gesteld om schriftelijk verweer in te dienen. Daarna vindt een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek bij de rechter plaats. Meestal volgt dan binnen enkele weken de uitspraak. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk.

  Hoewel de opzegverboden in een ontbindingsprocedure formeel niet gelden, spelen zij wel een rol. De kantonrechter moet namelijk onderzoeken of het ontbindingsverzoek verband houdt met (een van de) opzegverboden. Is dat het geval, dan kan het zijn dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt.

  het ontbindingsverzoek wordt gehonoreerd

  De kantonrechter bepaalt op welke datum de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. De tijd van de ontslagprocedure bij de kantonrechter gaat van de opzegtermijn af, maar de opzegtermijn is altijd minimaal een maand. Dat kan anders zijn als werkgever of werknemer ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Dan kan de kantonrechter bepalen dat de arbeidsovereenkomst tegen een eerdere datum wordt ontbonden.

  afwijzing ontslagverzoek

  Wordt het ontslagverzoek door de rechter afgewezen, dan blijft de werknemer gewoon in dienst. De werkgever kan dan overwegen bij een hogere rechter in hoger beroep of in cassatie te gaan.