regels voor opzegging arbeidsovereenkomst

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst gelden regels die het proces in goede banen leiden.

op deze pagina

    verplichtingen werkgever en werknemer

    Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst mondeling, schriftelijk en digitaal opzeggen. Als de andere partij daar om vraagt, moet de opzeggende partij schriftelijk aangeven wat de reden van de opzegging is. De opzegging is pas geldig als het bericht van de opzegging de andere partij heeft bereikt. Daarom is het aan te bevelen om de opzegging per aangetekende brief te verzenden. Om dezelfde reden is het af te raden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een e-mailbericht. Bij cao kunnen specifiekere regels over opzegging zijn afgesproken.

    kan de werknemer terugkomen op zijn opzegging?

    De werknemer kan onder bepaalde omstandigheden met succes terugkomen op zijn opzegging, bijvoorbeeld als hij deze onder druk van de werkgever heeft gedaan. De werknemer kan dan stellen dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en toegang tot het werk eisen. Aansluitend kan de werknemer loon vorderen. Komt de zaak voor de rechter, dan kan het van belang zijn of de werkgever zijn werknemer bedenktijd heeft gegeven, goed heeft geïnformeerd en/of al iemand anders in vaste dienst heeft genomen.