opzegging met instemming

De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het mogelijk om een arbeidsovereenkomst zonder procedure bij de rechter of UWV te beëindigen: opzegging met instemming van de werknemer. Er is sprake van opzegging met instemming van de werknemers als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer hiermee schriftelijk akkoord gaat.

op deze pagina

    schriftelijk instemmen

    Na de schriftelijke instemming heeft de werknemer veertien dagen bedenktijd om eventueel af te zien van zijn instemming. In dat geval moet hij dat schriftelijk aan de werkgever laten weten. Als de werkgever niet schriftelijk op deze bedenktijd heeft gewezen, bedraagt de bedenktermijn voor de werknemer drie weken. In de praktijk zal het ertoe leiden dat partijen ook bij schriftelijke instemming de afspraken vastleggen in een overeenkomst.

    verschil met wederzijds goedvinden

    Opzegging met instemming lijkt veel op het ontslag met wederzijds goedvinden. Het belangrijkste verschil is dat de werkgever bij de opzegging met instemming een transitievergoeding moet betalen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden hoeft de werkgever dat niet te doen. Een ander verschil is dat de werkgever bij opzegging met instemming niet verplicht is om afspraken vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Deze is namelijk vormvrij.