Wilt u een medewerker ontslaan? Dan moet u zich houden aan bepaalde regels. Voor het opzeggen van een vast contract gelden andere afspraken dan voor het beëindigen van een tijdelijk dienstverband. In de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn ook regels voor ontslag opgenomen.

einde van de arbeidsovereenkomst

Zowel de werkgever als de werknemer kan een arbeidsovereenkomst opzeggen. Het soort dienstverband – voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd – bepaalt welke regels voor opzegging gelden. Als de arbeidsovereenkomst eindigt, moet dat ook administratief goed worden geregeld.

de ontslagprocedure

In de meeste gevallen heeft een werkgever een ontslagvergunning van UWV nodig of moet de kantonrechter toestemming geven om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor ontslag in de proeftijd, op staande voet en bij surseance van betaling of faillissement.

collectief ontslag

Werkgevers die om bedrijfseconomische redenen binnen drie maanden twintig of meer werknemers willen ontslaan (werkzaam binnen één district van UWV), moeten zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Vaak wordt bij een collectief ontslag een sociaal plan opgesteld om de nadelige gevolgen voor het personeel te beperken.

transitievergoeding

Tot 1 juli 2015 kon de rechter bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding – of gouden handdruk – vaststellen, die de werkgever aan de werknemer moest betalen. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is deze ontslagvergoeding is per 1 juli 2015 vervangen door een transitievergoeding.