werksfeer en werkdruk

op deze pagina

    Als op het werk sprake is van pesterijen, agressie of seksuele intimidatie door collega’s of cliënten, kan dat de werksfeer behoorlijk verzieken. Medewerkers die het slachtoffer zijn van dit ongewenste gedrag op de werkvloer kunnen lichamelijke en geestelijke klachten krijgen. Stress kan ook veroorzaakt worden door een te hoge (of juist te lage) werkdruk. Alle handelingen van een groep of een persoon die door anderen als vijandig, vernederend of intimiderend worden beschouwd, vallen onder het begrip ongewenst gedrag. Ook pesten, agressie en fysiek, verbaal of psychisch geweld vallen hieronder. Op de werkvloer kan dit soort gedrag leiden tot stress en zelfs tot ziekteverzuim van medewerkers die er de dupe van zijn.

    Het Arboportaal biedt veel informatie over vormen van psychosociale arbeidsbelasting. 

    psychosociale arbeidsbelasting (PSA): wat is dat?

    Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelnaam voor alle risico’s die ongewenst gedrag op het werk met zich meebrengen, die kunnen leiden tot werkstress en zelfs verzuim door geestelijke en lichamelijke klachten als gevolg van PSA. De Arbowet onderscheidt onder meer de volgende vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer als psychosociale arbeidsbelasting:

    Werkgevers en hun preventiemedewerkers kunnen van Arbokennisnet kennisdossiers downloaden over de onderwerpen agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk. In de dossiers staan onder meer beschrijvingen van de risicofactoren, relevante werksituaties en beroepen, wetgeving en beleid en de verplichtingen van werkgever en werknemer.