basispremie en gedifferentieerde premie

Onderdeel van de kosten die een werkgever maakt voor verzuim van zijn werknemers is de premie die hij moet afdragen voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De premie bestaat uit twee onderdelen: de basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

op deze pagina

  basispremie WAO/IVA/WGA (Aof)

  De basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) is voor alle werkgevers gelijk. De werkgever betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die hij aan zijn werknemers doorbetaalt. De basispremie bedraagt 6,27% in 2018. De basispremie WAO/IVA/WGA (Aof) heeft een opslag voor de kinderopvang, die voor alle werkgevers geldt. Deze opslag is voor 2018 0,50%.

  gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

  De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit een premiedeel WGA en een premiedeel ZW.

  Voor de Whk-premie is de totale loonsom die de werkgever betaalt van belang. Voor de premie in 2018 gaat het om de loonsom in 2016 (€ 32.800). Afhankelijk hiervan wordt bepaald of het om een kleine, middelgrote of grote werkgever gaat, en welke premie hij moet betalen.

  Voor 2018 is zijn de grenzen:

  • Grens klein/middelgroot is (10 × € 32.800) = € 328.000.
  • Grens middelgroot/groot is (100 × € 32.800) = € 3.280.000.

  Grote werkgevers betalen een individuele premie, kleine werkgevers betalen een sectorpremie. Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van de individuele premie en de sectorpremie. Bij de berekening wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtige loon van 2012 tot en met 2016.

  individuele premie

  De individuele premie is gebaseerd op de instroom van werknemers van de organisatie in de WGA en de ZW.

  UWV heeft een Premiewijzer ontwikkeld, waarmee werkgevers eenvoudig een schatting van de hoogte van hun gedifferentieerde premie Whk in 2018 kunnen maken.

  eigen risico dragen of verzekeren?

  Werkgevers kunnen ervoor kiezen het financiële risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) of de Ziektewet zelf te dragen en zich eventueel bij een private verzekeraar te verzekeren. Zij hoeven dan geen gedifferentieerde Werkhervattingskas  (Whk) te betalen.

  Als eigenrisicodrager voor de WGA is de werkgever gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringslasten en de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer(s) en flexwerkers. De kosten van re-integratie (scholing, re-integratiebedrijf) komen dus ook voor zijn rekening.

  Wordt een werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan betaalt hij de Ziektewetuitkering. Hij is bovendien verantwoordelijk voor de re-integratie. Een eigenrisicodrager ZW heeft maximale invloed op zijn eigen schadelast.