re-integratieactiviteiten: terug naar werk

Re-integratieactiviteiten omvatten alle inspanningen die werkgever en werknemer samen ondernemen om een (voor)spoedige werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer te bewerkstelligen. Afhankelijk van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer kan het gaan om aanpassing van de werkplek, psychologische ondersteuning, trajecten om het herstel te bevorderen, het zoeken van een andere, meer passende functie (intern of extern) en het aanbieden van scholing.

op deze pagina

  terugkeer naar werk bij de eigen werkgever (Spoor 1)

  In de praktijk wordt het (langzaam) terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen werkgever Spoor 1 genoemd. In deze fase kijkt men, eventueel met de hulp van een extern re-integratiecoach of een loopbaanadviseur, naar de aard van de beperkingen en de mogelijkheden om weer bij de eigen werkgever aan de slag te gaan. De werkgever moet altijd eerst proberen om zijn werknemer in zijn eigen functie te laten terugkeren. Als dit niet gaat, kijkt hij naar mogelijkheden voor ander passend werk binnen het bedrijf.

  aan het werk bij een andere werkgever (Spoor 2)

  Als terugkeer op de eigen werkplek of in een andere functie binnen het bedrijf niet lukt, bekijkt de werkgever samen met de werknemer of hij bij een andere werkgever wél aan het werk kan. Dit wordt ook wel Spoor 2 genoemd.

  • detachering
   Een mogelijkheid hiervoor is om hem te detacheren. De werknemer blijft dan bij zijn werkgever in dienst, maar re-integreert voor een bepaalde periode bij een andere werkgever. De werknemer kan ook zelf vragen om detachering. Detachering is meerdere keren mogelijk.
  • bemiddeling
   Als de werknemer niet meer in zijn eigen baan en niet in een aangepaste of andere functie kan werken, kan de werkgever ook bemiddelen naar een andere baan, eventueel met behulp van bij- of omscholing, sollicitatietraining, netwerkcontacten en het voeren van intakegesprekken. Re-integratiebedrijven kunnen hierbij helpen. Ook regionale poortwachtercentra bieden diverse diensten aan op gebied van bemiddeling.

  ondersteuning bij re-integratieactiviteiten

  De werkgever kan zich bij de re-integratieactiviteiten laten ondersteunen door een gespecialiseerd bureau. De arbodienst kan zowel voor arbodienstverlening als voor re-integratieactiviteiten worden ingeschakeld, een re-integratiebedrijf houdt zich vooral bezig met re-integratieactiviteiten. Het ligt voor de hand per geval een re-integratiebedrijf te kiezen dat gespecialiseerd is in het probleem dat zich voordoet.

  Als zich vaker langdurig verzuim voordoet in de organisatie, kan de werkgever een contract met een re-integratiebedrijf afsluiten. Dit kan op verschillende niveaus worden ingevuld: landelijk of regionaal, per branche of per cao of op het niveau van de onderneming zelf.

  toestemming ondernemingsraad

  Vult de werkgever het opdrachtgeverschap op het niveau van de onderneming in, dan moet hij de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om toestemming vragen (instemmingsrecht). Die instemming is vereist voor de keuze van het re-integratiebedrijf, de inhoud van het contract daarmee en de duur van het opdrachtgeverschap.

  Bij het selecteren van het juiste re-integratiebedrijf of arbodienst kan de website van de Stichting Blik op Werk helpen. Hierop staat een uitgebreid overzicht van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. Zoeken kan op naam, maar ook aan de hand van criteria zoals soort dienst en regio. Er zijn ook tevredenheidsresultaten te vinden.

  kosten van re-integratie

  In sommige gevallen kunnen werkgevers de kosten van hun re-integratieactiviteiten verhalen. Ook bestaan er verschillende subsidies en financiële voordelen om de kosten te drukken.