kosten van re-integratieactiviteiten

Re-integratieactiviteiten kosten de werkgever geld. Hij kan kosten besparen door het verzuim zo kort mogelijk te houden. Niet re-integreren betekent echter meestal dat het herstel stagneert. Investeren in re-integratie verdient zich dus vaak snel terug. Daarnaast is het mogelijk om voor sommige investeringen aanspraak te maken op subsidies en andere voordelen.

op deze pagina

    participatieverzoek

    Het is mogelijk dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de re-integratieactiviteiten. Dan kan van de werkgever niet worden verwacht dat hij exact dezelfde re-integratie-inspanningen levert als een werkgever van een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Om te voorkomen dat de re-integratie om die reden stagneert, kan de werkgever een participatieverzoek bij UWV indienen. Indien akkoord deelt UWV dan in de kosten en wordt de re-integratie van de werknemer, ondanks de beëindiging van zijn dienstverband, gecontinueerd.
    De werkgever vraagt de bijdrage van UWV aan met het formulier ‘Verzoek om participatie in re-integratie’ en moet het plan van aanpak en de probleemanalyse meesturen.

    verhalen van de kosten: recht van regres

    In sommige gevallen kunnen werkgevers de kosten die zij maken voor ziekteverzuim van medewerkers verhalen op anderen. Is een derde partij verantwoordelijk voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer? Bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een vechtpartij? Dan kan de werkgever de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie op deze aansprakelijke derde (proberen te) verhalen. Dit noemt men het recht van regres. De belasting en de sociale premies die de werkgever moet inhouden op het loon van zijn arbeidsongeschikte werknemer kunnen niet worden teruggevorderd.