re-integratie

op deze pagina

  Bij langdurig verzuim krijgt de werkgever te maken met een aantal verplichtingen. In ieder geval moet de werkgever op grond van de wet zijn arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar loon doorbetalen. Verder is hij verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer in zijn eerste twee verzuimjaren. Die verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

  Re-integratie omvat alle activiteiten die worden verricht voor terugkeer naar eigen of ander werk binnen de eigen of een andere organisatie.

  stappenplan re-integratie

  Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, start een proces dat erop gericht is de werknemer zo snel mogelijk aan het werk te laten gaan. In het overzicht worden alle stappen chronologisch weergegeven.

  stappenplan re-integratie
  Tabel stappenplan re-integratie

  Op de website van UWV staat een digitaal stappenplan waarmee de werkgever kan nagaan welke stappen hij moet nemen als zijn werknemer ziek is geworden.