subsidies en regelingen voor het opleiden van personeel

Investeren in opleiden van werknemers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.

op deze pagina

  Op Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over subsidies.

   

  O&O-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

  De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds genoemd. Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor werknemers. Gaat het om een erkende opleiding, dan hoeft de werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de werknemer plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken hierover worden gemaakt in de cao.

  De mogelijkheden verschillen per branche. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met het eigen O&O-fonds. Op Opleiding & Beroep.nl staat een overzicht van erkende O&O-fondsen.

  subsidieregelingen opleiding en scholing

  Subsidieregelingen kunnen de drempel voor werkgevers verlagen als het gaat om het opleiden van hun personeel en/of het in dienst nemen van groepen die extra steun kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt.

  subsidieregeling praktijkleren

  De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

  Werkgevers kunnen voor de volgende werknemers subsidie aanvragen:

  • vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen
  • deelnemers aan een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
  • leerlingen uit het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
  • leerlingen in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs (pro)
  • vmbo-leerlingen die een entree-opleiding volgen

  Werkgevers kunnen komend schooljaar (2018/2019) hiervoor maximaal € 2.500 ontvangen. Afgelopen schooljaar (2017/2018) bedroeg dit maximum nog € 2.700.

  De subsidieregeling praktijkleren is een tijdelijke regeling. Of deze ook in de jaren ná 2019 wordt voortzet en onder welke voorwaarden, is nog onbekend.
  Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de regeling. Hier kan ook de aanvraag ingediend worden.

   

  subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tijdelijke subsidie in het leven geroepen om werkende vijfenveertigplussers in bepaalde beroepsgroepen te stimuleren regie op de eigen loopbaan te nemen. De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • een ontwikkeladvies voor werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen, waaronder administratief en secretarieel personeel, (management)assistenten, cateringmedewerker, verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel en schoonmakers;
  • een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden.

  Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600 aanvragen. Het advies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.

  De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt van 5 december 2017 tot 1 juli 2019 17:00 uur.  Op Randstad.nl staat meer informatie over de regeling.