subsidies en regelingen voor het opleiden van personeel

Investeren in opleiden van werknemers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.

op deze pagina

  O&O-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

  De mogelijkheden verschillen per branche. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met het eigen O&O-fonds. Op opleidingenberoep.nl staat een overzicht van erkende O&O-fondsen.

  De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds genoemd. Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor werknemers. Gaat het om een erkende opleiding, dan hoeft de werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de werknemer plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken hierover worden gemaakt in de cao.

  subsidieregeling praktijkleren

  Werkgevers kunnen voor de scholing van hun werknemers een subsidie aanvragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

  Werkgevers kunnen voor de volgende werknemers subsidie aanvragen:

  • vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen
  • deelnemers aan een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

  Werkgevers die in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan de voorwaarden per onderwijssector vermeld: mbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s.

  Het bedrag per plaats bedraagt maximaal € 2.700. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar. De werkgever kan alleen subsidie aanvragen na afloop van een gerealiseerde praktijkplaats of werkleerplaats. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier. De aanvraag kan ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Meer informatie over subsidies is te vinden op ondernemersplein.nl.