opleiding en ontwikkeling

op deze pagina

  Voor werknemers is een goed opleidingsniveau belangrijk om gemakkelijk(er) aan het werk te komen, goed te functioneren in hun baan en hun ambities waar te maken. Een gemotiveerde medewerker ziet en ervaart dat zijn werkgever oog heeft voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Voor werkgevers betekent investeren in de kennis van hun werknemers een investering in de toekomst. Werk verandert snel en het is van belang dat medewerkers over de juiste, actuele kennis en vaardigheden beschikken om hun huidige en toekomstige werk goed uit te voeren.

  samen werken aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers

  Goed werkgeverschap houdt ook in dat de werkgever investeert in de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers. Werkgevers die samen met hun werknemers nadenken en afspraken maken over de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, werken meestal met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

  Hebben werkgever en werknemer besloten dat een opleiding nodig of wenselijk is, dan is er keuze uit verschillende vormen van opleidingen die naast een baan kunnen worden gevolgd. De belangrijkste zijn:

  • een volledige opleiding: het gaat hier om een studie die de werknemer in voltijd of deeltijd kan volgen
  • een duale studie: de werknemer combineert werken met een hbo-opleiding
  • een leerwerkbaan: een combinatie van een vmbo- of mbo-opleiding en een werkplek bij een erkend leerbedrijf
  • een cursus of training: een korte opleiding die men naast het werk volgt, bijvoorbeeld via de brancheorganisatie of een bedrijfsopleiding
  • een EVC-procedure: een procedure waarbij kennis en vaardigheden worden omgezet in een ervaringscertificaat

  studiekostenregeling

  Als een werknemer een opleiding, training of cursus gaat volgen, betaalt de werkgever meestal de kosten. Vooral als het belang voor de organisatie duidelijk is. Wil de werknemer echter op eigen initiatief een opleiding doen, dan kunnen werkgever en werknemer een verdeling van de kosten afspreken. Het is in dat geval aan te bevelen een studiekostenregeling te treffen. Ook bij meerjarige en dure opleidingen wordt dit vaak gedaan.

  In een studiekostenregeling wordt vastgelegd wat de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer zijn als de werknemer zich laat bijscholen. Een belangrijk onderdeel is de financiering van de opleiding en de afwikkeling bij vertrek van de werknemer. Vaak wordt de afspraak gemaakt dat hoe langer de werknemer in dienst blijft, hoe minder studiekosten hij hoeft terug te betalen bij uitdiensttreding. Overigens worden deze kosten vaak weer door de nieuwe werkgever vergoed.

  advies voor werkgevers over scholing en opleiding

  Werkgevers met vragen over scholing en loopbaanadvies voor hun werknemers kunnen terecht op verschillende plekken.

  • In een branche met een Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) is de O&O-adviseur het eerste aanspreekpunt. Die adviseert niet alleen bij het vinden van een passende opleiding, maar helpt ook het gekozen scholingstraject in gang te zetten. Een overzicht van de O&O-fondsen staat op opleidingenberoep.nl.
  • In een branche zonder O&O-fonds kan de werkgever voor een persoonlijk advies terecht bij een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven of een van de regionale leerwerkloketten. Een leerwerkloket is een centrale plaats waar alle regionale informatie te vinden is over loopbaan, scholing en het combineren van leren en werken. Adressen van leerwerkloketten staan op lerenenwerken.nl.
  • Daarnaast kunnen werkgevers voor tips en adviezen over de ontwikkeling van hun werknemers terecht op de website duurzameinzetbaarheid.nl.