leeftijdsbewust personeelsbeleid

op deze pagina

  Leeftijdsbewust personeelsbeleid betekent dat de werkgever rekening houdt met de wensen en capaciteiten van oudere en jongere werknemers. Oudere werknemers hebben vaak veel kennis en ervaring opgedaan, die ze kunnen overbrengen op jongeren. Jongere werknemers hebben vaak recente kennis en nieuwe inzichten die ze graag willen gebruiken. Met leeftijdsbewust personeelsbeleid geven werkgevers de vaardigheden en ambities van medewerkers in alle leeftijdscategorieën zoveel mogelijk ruimte. Hierdoor kan iedereen langer en beter gemotiveerd doorwerken. De arbodienst of een personeelsadviseur kan werkgevers hiermee verder helpen.

  afspraken in de cao

  Werkgevers en werknemers maken steeds meer cao-afspraken over langer doorwerken en om werknemers langer in dienst te houden. Die afspraken gaan over loopbaanbegeleiding, scholing en aanpassing van arbeidstijden voor ouderen. Ook worden in meer cao’s afspraken gemaakt waarin de begrippen ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ worden gebruikt.

  overheidsmaatregelen voor werkgevers met oudere werknemers

  De laatste jaren werken steeds meer ouderen en ze werken ook langer door. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren en hen te stimuleren langer door te werken.

  soepelere regels voor werknemers met AOW-leeftijd

  Per 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker geworden om AOW’ers langer in dienst te houden. De volgende regels zijn soepeler geworden:

  • de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst met AOW’ers is één maand geworden
  • de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte is teruggebracht naar dertien weken in plaats van twee jaar
  • de werkgever hoeft niet meer in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden

  Daarnaast zijn werkgevers in de publieke sector verplicht om doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Die regel gold al voor de private sector. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken wordt teruggebracht.

  financiële voordelen voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen

  Om werkgevers te stimuleren oudere werknemers aan het werk te houden, heeft de overheid de volgende maatregelen genomen:

  • Werkgevers die een 56-plusser met een uitkering aannemen, krijgen daarvoor drie jaar lang een korting van € 7.000 op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies. Dit is de mobiliteitsbonus.
  • Werkgevers die een oudere werkloze in dienst nemen, krijgen een compensatie voor de loonkosten als deze werknemer binnen vijf jaar langer dan dertien weken ziek is. De werknemer krijgt dan een uitkering op grond van de Ziektewet. De regeling geldt voor werknemers die op 1 juli 2009 55 jaar of ouder waren en die een jaar werkloos waren voordat ze werden aangenomen. De regeling loopt tot 1 juli 2019.

  financiële voordelen voor werknemers die langer doorwerken

  Werknemers die op 1 januari 2016 minstens 62 jaar waren, maar nog geen 64 jaar, hebben recht op een werkbonus in de vorm van een heffingskorting.

  Op de websites van de Belastingdienst en UWV staat meer informatie over de financiële voordelen. Daarnaast kunnen werkgevers met de Subsidiecalculator van de Werkgeversservicepunten gratis berekenen hoeveel subsidie zij kunnen krijgen als zij bepaalde werknemers in dienst nemen.